Drošāka interneta diena!

Atzīmējot Drošāka interneta dienu, Latvijā šogad uzmanība tiek pievērsta bērnu pavedināšanai internetā, jo strauji pieaug Drossinternets.lv reģistrēto ziņojumu skaits par bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu pavedināšanu saturošu materiālu apriti internetā. Reaģējot uz problemātiku, Drossinternets.lv, Valsts policija un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija aizsāk izglītojošu kampaņu “Bīstamā draudzība internetā”.

Drossinternets.lv vēstnese Grieta Veinberga, kas ir mūsu skolas datorikas skolotāja informēja skolēnus, piedāvāja dažādas aktivitātes un interaktīvos testus, lai aizdomātos un skolēni apzinātos riskus.

Tika vadīts nodarbību cikls par bīstamību internetā un vēl saistītiem tematiem:

  • “Kāpēc Tu ar mani runā?” – vērsta uz tiešsaistes saziņas nolūku atpazīšanu, vienlaikus sekmējot izpratni par drošu rīcību konkrētās saziņas situācijās.
  • “Šī nodarbība izraisīs SENSĀCIJU!” – veltīta klikšķu virsrakstu iepazīšanai, mācot izprast to veidošanas mērķi, biežāk izmantotos paņēmienus.
  • “Domā, pirms notici!” – vērsta uz kritiskās domāšanas pilnveidi, faktu un viedokļu atpazīšanu, informācijas izvērtēšanu tiešsaistē.