Vizuālās mākslas olimpiāde

Olimpiādē piedalījās:

Alise Krastiņa 4.klase,

Emīlija Terēze Rudzīte 5.klase,

Gabriella Buša 8.klase

Luīze Lidija Laidiņa 9.klase.

 

1.kārtas uzdevums bija attēlot vidi, tēlus no kādas latviešu tautasdziesmas par dabu.

Emīlija:

Dziedādama es uzkāpu

Baltābola kalniņā,

Lai birst manas greznas dziesmas

Baltābola ziediņos.Alise:

Diži putni, mazi putni

Sakāpuši vāģīšos.

Nu brauksim tai zemē,

Kur būs silta vasariņa.Gabriella:

Diža, diža tā niedrīte,

Aug ezera maliņā;

Diža, diža tā zivtiņa,

Kura auga jūriņā.Luīze:

Ziedi, ziedi, ābelīte,

Kas kaiš tevim neziedēt?

Ne kait tevim rīta salnas,

Ne ziemeļa auksti vēji.Vizuālās mākslas 2. kārtas

Tēma: “Es dabā”

Tehnika: veidošana

Ilgums: 3,5 stundas.

Emīlija: Gabriela:  Luīze: