Vecāku diena

Aicinām jūs 12.04.2017. uz Vecāku dienu Lapmežciema pamatskolā!
Dienas laikā jums būs iespēja:
1. Vērot savu bērnu mācību stundas, pulciņu nodarbības.
2. No plkst. 14:30 līdz 16:45 – piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, psihologu, skolas vadību (drošības pēc iesakām iepriekš sazināties ar skolotājiem, ko vēlaties satikt, E-klases pastā vai pa telefonu).
3.Plkst. 17:00 aicinām uz tikšanos ar psihologu, karjeras konsultantu
Jāni Pāvulēnu – “vecāku atbalsts bērna karjeras veidošanā”
Skolas administrācija.