Valsts prezidents Egils Levits Zinību dienā viesojas Lapmežciema pamatskolā

1.septembrī-Zinību dienā- pie mums ciemos Valsts prezidents E.Levits. Pandēmijas noteikumu dēļ svinīgais pasākums notika skolas pagalmā, bez vecākiem. Arī turpmākajā mācību procesā ir izmaiņas: katras klases skolēni gandrīz visas stundas  mācās vienā telpā, skolotāji ar dažādiem mācību un uzskates līdzekļiem iet pie viņiem. Dažās dienās ir dubultstundas, tad , vienu priekšmetu mācot divas stundas, skolotājs var organizēt starpbrīdi jebkurā laikā, lai vienas klases skolēni nesatiktos ar citu klašu audzēkņiem.  Veiksmīgu mums mācību gadu!

Foto no Valsts prezidenta kancelejas