Tukuma novada izglītības pārvalde izsaka atzinību

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
IZSAKA ATZINĪBU
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLĒNAM
LĪVAI BĒRZIŅAI

IZSAKA PATEICĪBU
LAPMEŽCIEMA PAMATSKOLAS SKOLĒNIEM
SABĪNEI RIČIKAI, JUSTĪNEI KRISTIĀNAI SKUDRAI, ALISEI STRUPEI, DIĀNAI ABBASOVAI, KATRĪNAI RADVILAI, ENIJAI GROSĒNAI, DENIJAM GODIŅAM, GABRIELLAI BUŠAI, KATRĪNAI MEIEREI, RENDIJAI ROTAI PAIPALAI, ANDRIM ROZENBERGAM, MARTAI ZVEJNIECEI, VIKTORIJAI ŠTERNBERGAI, SINDIJAI JĒCEI, LINDAI BRAMANEI
Par piedalīšanos 48.Starptautiskā bērnu mākslas konkursā
“LIDICE 2020” I.kārtā

Paldies pedagogam Gundegai Bērziņai.