Tematiskais plāns

Tematiskais plāns  2020./2021. mācību gadam

Mēnesis Temats Mācību saturs, aktivitātes
Septembris “Es jaunā vidē”

Iepazīšanās ar grupas biedriem un skolotāju, ekskursija pa izglītības iestādi un tās apkārtni.

Stāstījums par sevi, savu ģimeni, piedzīvojumiem vasarā. Miķeļi –  gadskārtu tradīcijas un ieražas.

Iekšējās kārtības noteikumi, grupas kārtības noteikumi.

Oktobris “Rudens manā vidē”

 Labība, graudi, maizes ceļš. Rudens velšu un darinājumu izstāde, augļi un dārzeņi, rudens darbi dārzā. Koki un to lapas, meža veltes. Krāsu nosaukumi, krāsas dabā, toņu jaukšana, dabas materiālu savākšana šķirošana. Laika apstākļi un dabas parādības rudenī, laika apstākļiem piemērots apģērbs.

Drošības noteikumi darbojoties ar priekšmetiem.

Novembris “Es dzīvoju Latvijā”

Mārtiņi –  gadskārtu tradīcijas un ieražas. Cilvēku, dzīvnieku dažādie mājokļi, mājas, rūpes par dzīvniekiem, gājputni un nometnieki. Svētki valstī un ģimenē, valsts simbolika: karogs, himna.

Drošības noteikumi uz ceļa – iestājoties tumšajam laikam.

Decembris “Ziema manā vidē”

Sniegs, gadalaiki, ziemas raksturīgākās pazīmes, to atšķirības no rudens, dienas garums, gaisa temperatūra, ziemas mēneši. Koki, dzīvnieki, putni ziemā, koku pazīšana pēc stumbriem un zariem.

Svētku tradīcijas, gatavošanās svētkiem. Svētku svinēšana, dāvanas, dāvināšana un to nozīme, viesu sagaidīšana, galda klāšana, dāvanu gatavošana.

Uguns drošība– sveces, brīnumsvecītes, salūts, eglīšu rotājumi, gaismiņas.

Janvāris “Laika ritējums”

Kalendārais gads, gadalaiku nosaukumi, mēnešu nosaukumi, dienu nosaukumi. Salna, sarma, sērsna, sniega skulptūru veidošana. Tradicionālie sporta veidi ziemā – slēpošana, slidošana, braukšana ar ragavām, bērnu izdomāti sporta veidi, sporta spēles. Pasaku diena.

Drošība uz ledus, pikošanās, lāstekas.

Februāris

“Es radu pats”

 

Sveču diena – sveces to daudzveidība, sveču gatavošana.

Meteņi –  gadskārtu tradīcijas un ieražas. Lietu daudzveidība, ikdienā nepieciešamās lietas, to gatavošana. Profesijas – profesiju veidi, kas es būšu kad izaugšu, profesiju nozīme.

Drošība nelaimes gadījumos.

 

Marts “Pavasaris manā vidē”

Pavasara raksturīgākās pazīmes dabā, pavasara mēneši, dienas garums, gaisa temperatūra. Gājputnu atgriešanās, sagaidīšana, pirmās pavasara puķes, pumpuru plaukšana.

Vecvecāku pēcpusdiena.

Drošība pie ūdens.

Aprīlis “Ejam dabā”

Lieldienas –  gadskārtu tradīcijas un ieražas. Pavasara darbi – sēklas, to dīgšana augu kopšana, darbi dārzā, apkārtnē, sulu tecināšana. Sava dārziņa ierīkošana.

Drošība saskarsmē ar dārza instrumentiem, sēklām, augiem.

Maijs “Mana ģimene”

Ģimene, tās vieta sabiedrībā, ģimenes tradīcijas un to dažādība. Mātes diena. Ekskursijas pārgājieni.

Drošība uz ceļa, ekskursijas laikā.