Tautas deju kolektīvu lielkoncerts “BŪŠU LIELS”

Lapmežciema Tautas namā

2019.gada 21. februārī

Pulkstens 12.00

Ieeja bez maksas