Svarīga informācija bērnudārza vecākiem!!!

Cien./God. Pirmsskolas izglītības posma bērnu vecāki
(izņemot 6gadīgās bērnu grupas vecāki)! Lapmežciema pamatskola informē, ka laika periodā no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim notiks Bērnudārza piebūves celtniecības darbi. Piebūve paredzēta divos stāvos, pirmajā stāvā paredzēts izvietot vienu bērnu grupiņu bērniem 1.5-3 gadu vecumam, guļamtelpu un palīgtelpas un otrajā stāvā aktu zālīti un palīgtelpas. Piebūves celtniecības laikā ir paredzēts arī teritorijas labiekārtošanas darbi un fiziski un morāli novecojošos rotaļu elementus nomainīt pret jauniem.
Lai darbi ritētu pēc plāna, Bērnudārza darba organizācijā tiek noteiktas šādas sekojošas izmaiņas:
1) No 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 16.septembrim Bērnudārzs būs slēgts, jo notiks būvdarbi, kas ir bīstami un kuros nav pieļaujams, ka būvniecībā nepiederošas personas atrodas teritorijā.
2) No 2018.gada 17.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim Bērnudārzs darbosies, ievērojot Bērnudārza piebūves celtniecības uzņēmuma izstrādāto būvniecības un darba drošības plānus, kuros paredzēt:
bērnu un vecāku nokļūšana Bērnudārzā tiks organizēta pa vienu noteiktu ieeju;
celtniecības darbu norises teritorija tiks īpaši apsargāta, lai būvniecības teritorijā neiekļūtu tai nepiederoši cilvēki un šajā gadījumā it īpaši mūsu bērni;
ir paredzams, ka rotaļāšanās un pastaigas pašreizējā Bērnudārza teritorijā nebūs iespējamas līdz š.g. septembra beigām un ierobežotā teritorijā līdz būvdarbu noslēgšanai. Tā vietā bērni tiks vesti uz tuvējo parku, sporta zāli un citiem rotaļu laukumiem. Ja būs lietains rudens un agri iestāsies ziemas laika apstākļi, iespējams teritorijas labiekārtošanas darbi turpināsies pavasarī, līdz ar to iespējams iepriekšminētie apstākļi par rotaļāšanos un pastaigām arī pavasarī;
iespējami papildus trokšņi sakarā ar piebūves celtniecību, bet bērnu gulēšanas laiks ir būvniekam noteikts par “kluso” laiku;
iespējams bērniem un vecākiem būs jāievēro vēl kādi īpaši drošības pasākumi;
iespējams, ka darbu laikā būs vēl kādas šobrīd neparedzētas izmaiņas, kas varētu skart bērnudārza pieejamību, bet par tām mēs Jūs operatīvi informēsim.

Lūdzam Jums būt saprotošiem, jo bērnudārzs tiek paplašināts, lai visiem mūsu pagastā dzīvojošajiem bērniem būtu vieta bērnudārzā pie mājām un darbi tiek organizēti, galvenokārt, domājot par bērnu un citu cilvēku drošību!

A.c.
Lapmežciema pamatskolas vadība.