Robotika

Tehnoloģijas ir mūsu nākotnē, taču vienmēr jādomā par jēgpilnu to izmantošanu. Pašlaik ļoti strauji attīstās izglītojošā robotika, ko detalizētāk arī savā maģistra darbā pēta mūsu skolas datorikas skolotāja Grieta Veinberga.

Pagājušajā mācību gadā tika iegādāti Bee-Bot roboti pirmskolai un veikta pedagogu apmācība. Nesen sadarbībā ESF projekta līdzfinansējumu uz skolu tika piegādāti Arduino robotu komplekti, ko plānots pielietot nākamajā mācību gadā pamatskolas vecuma grupā interešu izglītībā. Šobrīd 1.-3. klase interešu izglītībā un 4., 5. klasē notiek nodarbības ar Photon robotu vizuālajā programmēšanas vidē Scratch.

Lai jēgpilns un aizraujošs mums visiem tehnoloģiju izziņas un izmantošanas process!

IMG_8269