Projekta “Zivsaimniecības popularizēšana skolās”

Projekta  “Zivsaimniecības popularizēšana skolās”  ietvaros  6.,7.klases skolēni 17.oktobrī brauca uz Ventspili, kur vispirms apmeklēja Piejūras brīvdabas muzeju un iepazinās ar ekspozīciju “Dzīve pie jūras no 19.gs.vidus līdz 20.gs,60.gadiem”. Pēc tam, braucot pa kanālu, klausījās gides stāstījumu par Ventspils ostas termināļiem , apskatīja Dienvidu molu. Skolēni uzzināja, ka neaizsalstošā Ventspils osta ir viena no vadošajām ES dziļūdens ostām Baltijas jūras austrumu piekrastē. Atbilstoši klientu importa un eksporta mērķiem — galvenokārt ES, NVS un Āzijas reģionos — mēs radām multimodālu transporta risinājumu infrastruktūru ātrai un kvalitatīvai pārvadājumu apkalpošanai. Skolēni varēja aplūkot un izstaigāt zvejas kuģus Azova un Grots.

Ekskursijas noslēgumā skolēni izmēģināja gaisa trasi.

Projekta atbalstītāji un finansētāji: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs; Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls; Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.