Popiela Lapmežciema pamatskolā

Popielu arī šogad organizēja 9.klases meitenes-reklamēja pasākumu,  rakstīja scenāriju, veidoja skatuves noformējumu,  organizēja neatkarīgu žūriju un par vakara vadītājām uzaicināja skolas absolventes Alvīni un Sabīni. Redzot mēģinājumu rosību, sarosījās daudzi, un  tikai dažas dienas pirms pasākuma tika organizēti jauni priekšnesumi, meklējot dalībniekus ne tikai starp draugiem citās klasēs, bet arī aicinot skolotājas. Atraktīvākā – 1.klases audzinātāja Zane! Šogad daudz priekšnesumu popūriju veidā, lai iesaistītu visu klases vai draugu kolektīvu, turklāt bariņā  uzstāties drošāk  un ideju vairāk. Ja vēl palīgā nāk vecāki, kas šuj tērpus, gādā mūzikas izlasi , priekšnesuma gaismas vai dūmu līdzekļus un palīdz ar idejām mēģinājumos,  tad rodas pārliecība par saviem spēkiem. Bet skatītājiem atklājas jauni talanti, piemēram, Lota , kas jau gadu Rīgā apmeklē improvizācijas teātri un kustību mākslu lieliski lika lietā, vai Daila, kas , skanot fonogrammai, dziedāja pati- varbūt liekot pamatus jaunam skolas pasākumam- talantu konkursam.