Pie kaķiem un to radiniekiem uz Rīgu

Šogad 6- gadīgo bērnu grupā, mācību gaitas ir uzsākuši 14 topošie skolēni. Arī mācību process mums ir iesācies visai nopietns – ar rakstīto burtu apguvi un padziļinātu matemātisko zināšanu apguvi, kā arī citu gudrību un prasmju pilnveidi un izzināšanu. Tādēļ jau pašā oktobra sākumā kopā devāmies nelielā piedzīvojumā – ekskursijā uz Rīgas Dabas muzeju. Lai gan lielākā daļa grupas bērnu jau šo muzeju ir apmeklējuši vairākkārt, man šķiet, ka šeit arvien var ieraudzīt un atklāt kaut ko jaunu.
Mēs šoreiz vēlējāmies uzzināt kaut ko vairāk par kaķiem un to savvaļas radiniekiem.
Muzejā mūs laipni sagaidīja gide, kura pastāstīja par tik dažādo kaķu dzimtu, kā arī bērniem bija iespēja zīmēt, krāsot un iet rotaļās.
Lai gan laiks paskrēja nemanot, mēs paspējām arī aplūkot dažādo un daudzveidīgo putnu pasauli.
Paldies muzeja darbiniekiem par izzinoši pavadīto ceturtdienas rītu!