Pasākumu plāns pirmskolā

Pasākumu plāns pirmskolā 

Mēnēši Svētki, pasākumi Norises laiks
Septembris

Vecāku sapulces

Zinību diena

Tēvu diena

Vecāku talkas

Olimpiskā diena

Tematiskais svētku rīts “Miķeļdiena”

28.08. – 04. 09.

01.09.

07.09. – 11.09.

 

18.09.

29.09.

Oktobris Skolotājdiena 02.10.
Novembris

Tematiskais svētku rīts “Mārtiņdiena”

Vecāku sapulces

Lāčplēša diena

Latvijas dzimšanas diena

Pirmā Advente

10.11.

19.11. – 30.11.

11.11.

17.11.

27.11.

Decembris

Ziemassvētku uzvedumi

Ziemassvētki skolotājiem

14.12. – 22.12.

 

Janvāris Pasaku diena 11.01. – 16.01.
Februāris

Sveču diena

Tematiskais svētku rīts “Meteņi”

02.02.

23..02.

Marts Vecvecāku pēcpusdiena 15.03. – 19.03
Aprīlis

Tematiskais svētku rīts “Lieldienas”

Vecāku sapulces

1.04.

26.04 – 30.04.

Maijs

Māmiņdiena

Izlaidums

03.05. – 07.05.

28.05

Jūnijs Tematiskais svētku rīts “Līgo” 22.06.

 

Šobrīd svētki tiek rīkoti grupās ar mūzikas skolotājas iesaisti. Tālākā laika periodā viss atkarīgs no situācijas valstī!!!