Mārtiņdiena pirmskolā

Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu,

Nu mēs tevi pavadām;

Nāc atkal citu gadu,

Tad mēs tevi gaidīsim!

Mārtiņdienas svētku rīts “Vilnītī” 🐓

(Tērpušies ķekatnieku maskās sagaidījām budēļus, dziedājām dziesmas, dejojām, skaitījam tautasdziesma, minējām mīklas, klausījāmies ticējumus, gājām rotaļās un ēdām sarūpēto cienastu svētku dienai).

Katru gadu svētkus svinam kopā, svētki ir tie brīži kad visas grupas varam sanākt kopā un svinēt, bet šogad, šogad viss ir citādāk! 😶