Lieldienu pasākums PII

Saulainā, bet vēsā 18.aprīļa rītā, pie Lapmežciema PII bērniem, ieradās divas vistas, kuras prata ne tikai dēt olas, bet arī burties. Vistām – Baltītei un Raibītei, bija uzticēti divi uzdevumi, no bosa Gaiļa un no bosa – Lieldienu Zaķa! Bērni skaitīja dzejoļus, minēja mīklas un izzināja Lieldienu tradīcijas, kā arī tika pārbaudīta bērnu veiklība dažādās sporta aktivitātēs. Taču pats galvenais – tika noburtas olas! Abas draudzenes vistas visu nakti bija nopūlējušās, taču krāsainu olu kā nebija, tā nebija – baltas un brūnas vien! Lai olas būtu krāsainas, vistas sauca talkā bērnu zināšanas par krāsām un kopā skandinot buramvārdus, olas ātri vien ‘’nokrāsojās’’ raibi raibās.
Pasākumu vadīja – 5.gad.bērnu gr. audzinātājas.
Pasākumā piedalījās :
• 2.gad.bērnu gr., audzinātājas –A.Jansone Brīdaga, V.Kauliņa un auklīte I.Legzdiņa.
• 3./4.gad.bērnu gr., audzinātājas – D.Jansone, Z.Jansone, auklīte A.Ciša.
• 5.gad.bērnu gr., audzinātājas – S.Jaunīte un A.Kauķe, auklīte – G.Arbidāne.
• 6.gad.bērnu gr., audzinātāja – I.Ābele, auklīte Vita.