Lepojamies 2017./2018. m.g.

Apsveicam!
Markusu Neimani
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
Paldies skolotājam Jurim Saknei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
Evelīnu Kauķi, Kristiānu Zahari un Miku Bumburu
ar iegūto 1.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Angļu valodas konkursā
Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Apsveicam!
MĀRTIŅU ĶĒRPI
ar iegūto 1.vietu
un
DIĀNU ABBASOVU
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
3.un 4.KL.Matemātikas olimpiādē
Paldies skolotājām Mārītei Ruksei un Ritai Koroļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
EMĪLIJU TERĒZI RUDZĪTI
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
1.kl.kombinētajā olimpiādē
Paldies skolotājai Zaigai Kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
LUĪZI ELĪNU SKUDRU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Ģeogrāfijas olimpiādē
Paldies skolotājai Līgai Tomelei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
3.-4.klases tautas deju kolektīvu
ar iegūto 1.pakāpi
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Tautas deju lielkoncertā
“Zemgales bļoda”
Paldies skolotājai Ritai Koroļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Apsveicam!
ASTRU ZAKALOVSKU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 8.klases angļu valodas olimpiādē!
Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
MĀRTIŅU ĶĒRPI
ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 3.klases latviešu valodas olimpiādē!
Paldies skolotājai Mārītei Ruksei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases ķīmijas olimpiādē!
Paldies skolotājam Jurim Jefremovam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases mājturības un tehnoloģiju olimpiādē!
Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu
un
DANU TOMELI
Ar iegūto Atzinību
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
KATRĪNU MEIERI
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 5.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Zaigai kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
MIKU BUMBURU
ar iegūto 3.vietu
un
MIKU DOBELI
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 5.- 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
LUĪZI PATRĪCIJU RINKĒVIČU
ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases fizikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu un
DANU TOMELI
ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē!
Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
EMĪLIJU TERĒZI RUDZĪTI
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Glītrakstīšanas konkursā.
Paldies skolotājai Zaigai Kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Apsveicam!
DANU TOMELI
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Apsveicam!
LUĪZI ELĪNU SKUDRU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 8.klases latviešu valodas un literatūras olimpiādē!
Paldies skolotājai Ilzei Tomelei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā latviešu valodas un literatūras olimpiādei!

Apsveicam!
5.-9.klašu tautas deju kolektīvu
Skolotāja Rita Koroļova
ar iegūto 1.pakāpi
Tukuma,Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīvu kopkoncertā
“Trakā kaza”

Apsveicam!
Evelīnu Kauķi, Kristiānu Zahari un Miku Bumburu
ar iegūto 1.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Angļu valodas konkursā
Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Apsveicam!
MĀRTIŅU ĶĒRPI
ar iegūto 1.vietu
un
DIĀNU ABBASOVU
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
3.un 4.KL.Matemātikas olimpiādē
Paldies skolotājām Mārītei Ruksei un Ritai Koroļovai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
EMĪLIJU TERĒZI RUDZĪTI
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
1.kl.kombinētajā olimpiādē
Paldies skolotājai Zaigai Kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
LUĪZI ELĪNU SKUDRU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Ģeogrāfijas olimpiādē
Paldies skolotājai Līgai Tomelei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!