JAUNUMS! Stundu izmaiņas

Tagad stundu sarakstu un izmaiņas var apskatīties arī skolas mājas lapā, sadaļā Dokumenti.