Jaunsargi


Skolā bija ieradies jaunsargu pārstāvis un skolēniem stāstīja , ko šajā organizācijā dara.
Šajā pulciņā mācās izdzīvošanu: iekurt ugunskuru, attīrīt ūdeni dzeršanai un dažādus citus izdzīvošanas paņēmienus. Sien mezglus un izmanto sasieto virvi, lai laistos lejā no dažādiem augstumiem, piemēram , Kaņiera putnu torņa. Mācās arī izjaukt un salikt ieročus, kā arī šaut ar gaisa šautenēm.
Nodarbības notiek 16:00 Kauguru ģimnāzijā. Jaunsargu nometnes ir par brīvu, tās tiek organizētas dažādās vietās, nometnē iet gājienos. Valsts svētkos arī iet gājienos.
Aicinām piedalīties!