Jauniešu dalība projektā – atskats, kā mums gāja.

2023. gada 14. un 15. septembrī Apšuciema skolā notika Engures vidusskolas skolēnu domes īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekts “Trīs galvas gudrākas par vienu!”

Projektā kopā nāca Engures, Mērsraga un Lapmežciema izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes.

Kāpēc šīs trīs skolas? Visi mēs esam pie jūras, salīdzinoši tālu no novada centriem, mums ir līdzīgi izaicinājumi un problēmas. Varbūt kādas skolas jauniešu problēma patiesībā nemaz nav problēma un citā skolā tam ir jau rasts risinājums – kāpēc nenošpikot?
Tā arī tapa nosaukums “Trīs galvas gudrākas par vienu!”, konkrētajā gadījumā gan nevis trīs, bet jau 28 galvas – pasākums pulcēja 24 jauniešus, 3 pašpārvalžu konsultantus un pieaicināto jauniešu lietu speciālisti Inesi Šubēvicu – viņa kā bijusī Mērsraga vidusskolas skolniece un Engures vidusskolas absolvente bija ideāli piemērota pasākuma formātam un piekrita bez kavēšanās.
Pasākumā runājām par mobinga un bulinga problēmām skolās, kas, lai arī ne vienmēr no pirmā acu uzmetiena pamanāmas, tomēr ir – visur! Par situāciju skolās un valstī kopumā – veicām aptauju visās trīs skolās, 24.8% aptaujāto norāda, ka ar mobingu/bulingu kādā no tā izpausmēm un kādā no iesaistīto lomām sastopas katru dienu, 31.2% – ka reizi nedēļā, skaitļi šausminoši!
Bet – varbūt kopā mēs  varam ko mainīt! Runājām par instrumentiem, metodēm un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanai. Par iespējām meklēt palīdzību.
Nedaudz skārām arī atkarību jautājumus, tie ir ne māzāk aktuāli – kā galvenās atkarības tika pieminātas datorspēles 81.5%, sociālie tīkli 77.7%, tad sekoja smēķēšana, alkohols un citi netikumi. Minētas arī pozītīvās atkarības – mūzika un sports!
Divas fizisko aktivitāšu piesātinātas dienas, atklātas sarunas un nākotnes plāni.
Galvenie secinājumi – pasākuma nosaukumā ietvertā stratēģija sevi attaisnojusi, divdesmit astoņas galvas ir gudrākas par vienu! Kopīgā mums ir vairāk nekā atšķirīgā! Sadarbība bija laba, nākotnē gribam vēl!
Paldies visiem iesaistītajiem, visu trīs skolu komandām, moderatorei Inesei, Apšuciema skolai un SIA Vāverīši par gardajām maltītēm!