Interešu izglītība

Interešu izglītības programmu darba plānojums 2018. / 2019. mācību gads

Interešu programmas joma Interešu programmas apakšjoma Vadītājs Nodarbību laiki
Kultūrizglītība,deja

Tautas dejas

1.-2.kdk.

Sandra Saltā

Pirmdienās 6.stunda,

Ceturtdienās 6.stunda

Kultūrizglītība,deja

Tautas dejas

3.-5.kdk.

Sandra Saltā

Pirmdienās 7.stunda,

Ceturtdienās 7.stunda

Kultūrizglītība,deja

Tautas dejas

5.-9.kdk.

Sandra Saltā

Pirmdienās 8.stunda,

Ceturtdienās 8.stunda

Datorapmācība Datorika Daina Silakalne – Arāja Otrdienās 5.,6.stunda
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Tekstilmāksla Gundega Bērziņa Ceturtdienās no 13:00
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Keramika Iveta Meiere Pirmdienās 13:00 –
Citas interešu izglītības programmas Dzīvesziņas pulciņš Rasma Kanska Trešdienās 7.st.-mazie, 8.st.-lielie
Kultūrizglītība Žurnālistika/skolas avīze Ilze Tomele

pirmdienās 7.stunda,

trešdienās 8.stunda

Kultūrizglītība,mūzika 1.-4.kl.koris Benita Egle

Trešdienās 6.stunda,

Piektdienās 6.-7.stunda

 

Kultūrizglītība,mūzika 5.-9.kl.koris Benita Egle

Otrdienās 0.stunda,

Trešdienās 0.stunda

Piektdienās 0.stunda

Kultūrizglītība,teātris Skatuves runa/teātris Rasma Kanska

 

Piektdienās 7.stunda.

 

Sporta interešu izglītība Vispusīgā fiziskā sagatavotība Imants Bulindžs

 

Pirmdienās 8.stunda 7.-9.kl.

Trešdienās 7.stunda  1.-3.kl.

Trešdienās 8.,9.stunda 4.-6.kl.

 

 

 

Interešu izglītības programmu darba plānojums 2017. / 2018. mācību gads

Interešu programmas joma Interešu programmas apakšjoma Vadītājs Nodarbību laiki
Kultūrizglītība, deja Tautas dejas 1. – 2. kdk. Rita Koroļova Pirmdiena, 13:00 – 13:40
Ceturtdiena, 13:00 – 13:40
Kultūrizglītība, deja Tautas dejas 3. – 4. kdk. Rita Koroļova Pirmdiena, 13:50 – 14:30
Ceturtdiena, 13:50 – 14:30
Kultūrizglītība, deja Tautas dejas 5. – 9. kl. Rita Koroļova Pirmdiena, 14:40 – 15:20
Ceturtdiena, 15:30 – 16:10
Datorapmācība Datorika Grieta Kambala Trešdiena 13:00 – 14:30
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Tekstilmāksla Gundega Bērziņa Trešdiena 13:00 – 16:10
Ceturtdiena 13:00 – 16:10
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Keramika Iveta Meiere Pirmdiena 13:00 – 17:00
Citas interešu izglītības programmas Dzīvesziņas pulciņš Rasma Kanska Trešdiena 13:00 – 15:00
Kultūrizglītība Žurnālistika / skolas avīze Ilze Tomele Trešdiena 14:40 – 16:10
Kultūrizglītība, mūzika 1. – 4. kl. koris Benita Egle Otrdiena 13:00 – 13:40 (1. – 2. kl.)
Trešdiena 13:50 – 14:30 (3. – 4. kl.)
Piektdiena 13:00 – 13:40 (1. – 2. kl.)
13:50 – 14:30 (3 – 4. kl.)
Kultūrizglītība, mūzika 5. – 9. kl. koris Benita Egle Otrdiena, Trešdiena,
Piektdiena 7:30 – 8:25
Kultūrizglītība, teātris Skatuves runa/teātris Rasma Kanska Ceturtdiena 14:40 – 16:30
Sporta interešu izglītība Vispusīgā fiziskā sagatavotība Imants Bulindžs Pirmdiena 14:40 – 15:20
Trešdiena 13:00 – 13:40, 14:40 – 16:10