Interešu izglītība

Interešu izglītības programmu darba plānojums 2017. / 2018. mācību gads

Interešu programmas joma Interešu programmas apakšjoma Vadītājs Nodarbību laiki
Kultūrizglītība, deja Tautas dejas 1. – 2. kdk. Rita Koroļova Pirmdiena, 13:00 – 13:40
Ceturtdiena, 13:00 – 13:40
Kultūrizglītība, deja Tautas dejas 3. – 4. kdk. Rita Koroļova Pirmdiena, 13:50 – 14:30
Ceturtdiena, 13:50 – 14:30
Kultūrizglītība, deja Tautas dejas 5. – 9. kl. Rita Koroļova Pirmdiena, 14:40 – 15:20
Ceturtdiena, 15:30 – 16:10
Datorapmācība Datorika Grieta Kambala Trešdiena 13:00 – 14:30
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Tekstilmāksla Gundega Bērziņa Trešdiena 13:00 – 16:10
Ceturtdiena 13:00 – 16:10
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla Keramika Iveta Meiere Pirmdiena 13:00 – 17:00
Citas interešu izglītības programmas Dzīvesziņas pulciņš Rasma Kanska Trešdiena 13:00 – 15:00
Kultūrizglītība Žurnālistika / skolas avīze Ilze Tomele Trešdiena 14:40 – 16:10
Kultūrizglītība, mūzika 1. – 4. kl. koris Benita Egle Otrdiena 13:00 – 13:40 (1. – 2. kl.)
Trešdiena 13:50 – 14:30 (3. – 4. kl.)
Piektdiena 13:00 – 13:40 (1. – 2. kl.)
13:50 – 14:30 (3 – 4. kl.)
Kultūrizglītība, mūzika 5. – 9. kl. koris Benita Egle Otrdiena, Trešdiena,
Piektdiena 7:30 – 8:25
Kultūrizglītība, teātris Skatuves runa/teātris Rasma Kanska Ceturtdiena 14:40 – 16:30
Sporta interešu izglītība Vispusīgā fiziskā sagatavotība Imants Bulindžs Pirmdiena 14:40 – 15:20
Trešdiena 13:00 – 13:40, 14:40 – 16:10