Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”
6.septembrī pieci skolēni, labākie mācību darbā, apmeklēja projekta “Latvijas skola soma” atklāšanas koncertu. Šis projekts ir valsts simtgades dāvana katram Latvijas skolēnam, un tā ietvaros skolēniem tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Valsts piešķirtais finansējums tiks izmantots pasākumu izmaksu segšanai.