Individuālo nodarbību grafiks

Lapmežciema pamatskolas individuālo / grupu nodarbību grafiks 2017. / 2018. mācību gads

Skolotāja/s Mācību priekšmets Klase Diena Stunda Laiks Kabinets
Ilze Tomele Latviešu valoda
Literatūra
5., 7., 8., 9. Pirmdiena
Otrdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
7.
8.
13:50
14:30
8:00
8:00
205.
Rasma Kanska Latviešu valoda
Literatūra
6. Pirmdiena 14:00 Bibliotēka
Irina Dunaja Angļu valoda 1. – 9. Otrdiena
Ceturtdiena
0. 7:40 – 8:20
13:50
207.
Larisa Volodjkova Krievu valoda 6., 9. Piektdiena 0. 7:50 204.
Lolita Jansone Matemātika
Fizika
6. – 9.
8. – 9.
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
0. 7:45 – 8:25 206.
Līga Tomele Dabaszinības
Ģeogrāfija
Sociālās zinības
5. – 6.
7. – 9
5. – 9.
Pirmdiena
Ceturtdiena
8.
8.
14:30 – 15:30
14:30
107.
Anita Brūvele Bioloģija 7. – 9. Trešdiena 0. 8:00 107.
Juris Jefremovs Ķīmija 8. – 9. Otrdiena 0. 7:40 107.
Alita Auzāne Latvijas vēsture Pasaules vēsture 6. – 9. Ceturtdiena 15:20 204.
Juris Sakne Mājturība un tehn. 5. – 9. Trešdiena 13:50 Mājturības kab. (z.)
Gundega Bērziņa Mājturība un tehn.
Vizuālā māksla
5. – 9.
1. – 9.
Trešdiena
Pirmdiena
13:40
12:50
Mājturības kab. (m.)
Vizuālās m. kab.
Imants Bulindžs Sports 1. – 9. Pirmdiena 15:30 – 16:10 Sporta halle
Lita Celitāne Krievu val. 7. – 8. Pirmdiena 14:30 – 15:00 204.
Grieta Kambala Informātika 5. – 7. Ceturtdiena 0. 7:40 305.
Benita Egle Mūzika 1. – 9. Otrdiena 14:30 Mūzikas kab.
Rita Koroļova Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mājturība un t., ētika
4. Otrdiena
Trešdiena
7:40 – 8:20
14:40
203.
Mārīte Rukse Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mājturība un t., ētika
3. Otrdiena
Piektdiena
13:00 – 13:40
13:00
Vineta Melne Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mājturība un tehn.
Vizuālā māksla, ētika
2. Pirmdiena
Trešdiena
0 14:30 – 15:10
14:30
Zaiga Kauķe Latviešu valoda
Matemātika
Dabaszinības
Sociālās zinības
Mājturība un tehn.
1. Pirmdiena
Trešdiena
0 7:40 – 8:20
14:00
Matemātika 5. Trešdiena 0 7:40 – 8:20 103.