Individuālo nodarbību grafiks

Lapmežciema pamatskolas

Individuālo/grupu nodarbību grafiks

2018./2019.m.g.

Skolotāja/s Mācību priekšmets Klase Diena Stunda Laiks Kabinets
Ilze Tomele

Latviešu valoda

Literatūra

5.,6.,8.,9.

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

7.

 

7.

14.00

8.00

14.00

8.00

205.
Rasma Kanska

Latviešu valoda

Literatūra

7. Otrdiena 13.50 Bibliotēka
Irina Dunaja

Angļu valoda

 

1.-9.

Otrdiena

 

Ceturdiena

 

0.

8.

0.

7.40-8.20

14.30

7.40-8.20.

207.
Rasma Kanska

Krievu valoda

 

6.,7.

Pirmdiena

Ceturtdiena

13.50

13.50

Bibliotēka
Lolita Jansone

Matemātika

Fizika

5. – 9.

8. – 9.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

8.

 

0.

14.30

7.40

7.40

7.40

206.
Līga Tomele

Dabaszinības

Ģeogrāfija

Sociālās zinības

5. – 6.

7. – 9

5. – 9.

Pirmdiena

Ceturtdiena

8.

8.

14.30 – 15.30

14.30-

107.
Anita Brūvele Bioloģija

7. – 9.

 

Trešdienās 0. 7.40 107.
Juris Jefremovs Ķīmija

8 .– 9.

 

Otrdiena 0. 7.40 107.
Alita Auzāne Latvijas vēsture Pasaules vēsture

6. – 9.

 

Ceturtdiena 9. 15.20 204.
Juris Sakne

Mājturība un tehn.

 

5. – 9.

 

Trešdienās 7. 14:30 Mājturības kab.(z.)
Gundega Bērziņa

Mājturība un tehn.

 

5. – 9.

 

 

Trešdiena 7. 13.50-14.30 Mājturības kab.(m.)
Vizuālā māksla 1.—9. Pirmdiena 6. 13.00

Vizuālās m.

kab.

Imants Bulindžs Sports

1. – 9.

 

Pirmdiena

Ceturtdiena

9.

9.

15.20

15.20

Sporta halle
Lita Celitāne Krievu val. 8.-9. Pirmdiena 14.30 204.
Daina Silakalne- Arāja

Informātika

 

5. – 7.

 

Otrdiena 14.30 305.
Benita Egle Mūzika

1. – 9.

 

Trešdiena 14:30 Mūzikas kab.
Skolotāja/s Mācību priekšmets Klase Diena Stunda Laiks Kabinets
Zane Bukša

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mājturība un t.,ētika

 

1.

Pirmdiena

Ceturtdiena

5.

8.

12.00-12.40

14.30

203.
Mārīte Rukse

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mājturība un t., ētika

 

4.

 

 

Otrdiena

Ceturtdiena

13.00-13.40

13.00

Vineta Melne

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mājturība un tehnoloģijas

Vizuālā māksla, ētika

 

3.

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

14.00- 14.40

14.00- 14.40

No 14.00( pēc vajadzības)

Zaiga Kauķe

Latviešu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Sociālās zinības

Mājturība un t,

 

2.

 

 

Piektdiena 13.00 103.
Matemātika

6.

 

Ceturtdiena 7.40 103.