Engures novada jauniešu forums

22.02.2018. jau ceturto gadu pēc kārtas Engures Saieta namā notika Engures novada jauniešu forums “Spēks ir Engures novada jauniešos”. Kopumā šī gada jauniešu forums bija īpašs ar to ka tiešām mērķis piesaistīt jauniešus būt aktīviem ir piepildījies, šogad jauniešu pievienojās vairāk kā citos gados.
Lapmežciema pamatskolu šajā pasākumā pārstāvēja skolēni no dāžādam klasēm: Renards Ozols, Lota Bihela, Astra Zakalovska, Rendija Rota Paipala, Katrīna Meiere, Ance Adience, Ketija Tuliša, Evelīna Kauķe, Estere Viļuma, Sabīne Buša un skolotāja Grieta Kambala.
Tā kā katru gadu pievienojas ar vien vairāk cilvēku , lai viens otru iepazītu spelējām iepazīšanas spēles, lai kaut nedaudz uzzinātu viens par otro. Pats pirmais ar sevi iepazīstināja mūs Kristaps Zaļkalns, pateicoties Kristapam daudzi projekti ir īstenoti un kā arī pateicoties Kristapam šie te jauniešu forumi arī norisinās.
Kā otrā lieta ko šajā vakarā darijām, iepazīstinājām viens otru ar savu apkaimi un sev svarīgām vietām. Izveidojām lielu karti ar Engures novadu un katrs uzzīmēja sev svarīgākās vietas un atzīmēja tās kartē.
Lai katrs varētu izteikt savas idejas, kā atīstīt Engures novadu jauniešu interešu ziņā , sadalījāmies piecās grupās. Katrai grupai tika dota lapa uz kuras izpaužoties , kadā veidā vien vēlies, katra grupa izteica idejas kā attīstīt Engures novadu. Idejas tiešām bija daudz un dažādas visspilgtākās bija par kino vakariem un atpūtas namiņiem kokos mežā.
Kā katru gadu iepazināmies ar citu projektiem, šoreiz Ance Turka stāstīja par projektu kuru īstenoja un kā viņa to darīja. Šis projekts saucās “Virvju trase Turies’’ pasākums sastāvēja no aktivitātēm. Šis projekts pēc dzirdētā un redzētā likās diezgan iespaidīgs.
Otrajā foruma daļā tika apbalvoti aktīvākie jaunieši kas īstenoja savus projektus: Ances Turkas projektu “Virvju trase Turies”, Viktorijas Kronbergas projektu “Pludmales volejbola turnīrs Engure 2017” un Lapmežciema jauniešu projektu “Mācību vizīte uz zinātnes centru AHHAA un tās atspoguļošana Engures novada skolās”, ko veidoja Paula Zahare, Sabīne Buša, Elza Elizabete Leice, Samanta Grišāne un Ketija Tuliša. Šie te jaunieši saņēma balvas, šajās balvās bija dāvanu karte, Engures novada suvenīrus kā arī pateicības rakstu.
Nobeigumā norisinājās viktorīna par olimpiskajām spēlēm un par to kā mēs un mūsu novads ir ar šo saistīts. Viktorīna bija diezgan sarežģīta, viktorīnā bija ap 20 jautājumiem. Katra komanda atbildēja ko zinājā un beigās zinošākā koamnda tika apbalvota.
Liels paldies organizatoriem Kristapam Zaļkalnam, Ievai Elvīrai Garjānei un Engures novada domei.

                                   

Teksts: Sabīne Buša
Foto: Kristaps Zaļkalns