Drošības diena skolā

Drošības dienā bija nepieciešama ugunsdzēsēju mašīna , lai piepildītu visus vajadzīgos spaiņus un bērni varētu mācīties dzēst. Ugunsdzēsēji bija sagatavojuši gan lieliem, gan maziem sporta spēles ,kurās bija jāskrien un mazajiem, 1.-4.klašu skolēniem, tikai jāvelk šļūtene, bet lielajiem- 5.-9.klašu skolēniem- šļūtene bija pilna ar ūdeni, un ar tās ūdensstrūklu bija jātrāpa mērķī.
Lapmežciema pagastam ir ugunsdzēsēju mašīna. Tās šoferis ir Nauris Galancevs . Ja kaut kur ir ugunsgrēks, tad vai nu kāds kaimiņš vai Ķemeru, Tukuma ugunsdzēsējs zvana Naurim un saka ,kur deg. (M.G.)

Katru gadu policisti piedāvā apskatīt policijas mašīnu. Viņi izrāda mašīnas iekšpusi ,kā arī ieslēdz sirēnu. Varēja apskatīt nodalījumu ,kur sēž aizturētie, un iejusties viņu ādā.(A.Z.,L.,B.)

Skolotājiem savukārt tika mācīts rīkoties ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, liekot nodzēst ugunsdzēsēju iedegtās uguns liesmas.