Bērnudārza vecāku sapulce

Cien./God. Pirmsskolas izglītības posma bērnu vecāki
(izņemot 6gadīgās bērnu grupas vecāki)! Pēc vecāku ierosinājuma, š.g. 25.jūlijā plkst. 19:00 Kultūras nama mazajā zālē (Liepu iela 2 , Lapmežciems) būs vadības un bērnudārza vecāku sapulce par piebūves būvniecību un tās skartajām izmaiņām uz septembra mēnesi. Tiks izklāstīts skolas vadības priekšlikums vecākiem, tiks īsumā pastāstīts par plānoto būvniecību kā arī tiks sniegtas atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem, kas skar šo tēmu.
Uz tikšanos.

A.c.
Lapmežciema pamatskolas vadība.