Atvadu vārdi…

“Paņem līdzi saules glāstu,

Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede.)

2023.gada 3.jūnijā 93 gadu vecumā mūžībā devusies pensionēta Lapmežciema pamatskolas ilggadēja direktore un vēstures skolotāja Ilona Kauķe. Daudzām ģimenēm viņa bija skolas direktore un skolotāja vairākās paaudzēs, kura apzinīgi un no sirds vadīja savu darbu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!