Apsveicam!

Apsveicam!
Danu Tomeli
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Apsveicam!
Luīzi Elīnu Skudru
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 8.klases latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājai Ilzei Tomelei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā latviešu valodas un literatūras olimpiādei!

APSVEICAM!
5.-9.klašu tautas deju kolektīvu
Skolotāja Rita Koroļova
ar iegūto 1.pakāpi
Tukuma,Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīvu kopkoncertā
“Trakā kaza”