Apsveicam!

Apsveicam!
MĀRTIŅU ĶĒRPI
ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 3.klases latviešu valodas olimpiādē!
Paldies skolotājai Mārītei Ruksei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!