Apsveicam!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases ķīmijas olimpiādē!
Paldies skolotājam Jurim Jefremovam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases mājturības un tehnoloģiju olimpiādē!
Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
ALVĪNI DĀRTU PABRIKU
ar iegūto 3.vietu
un
DANU TOMELI
Ar iegūto Atzinību
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
KATRĪNU MEIERI
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 5.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Zaigai kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!