Apsveicam!


Apsveicam!
MIKU BUMBURU
ar iegūto 3.vietu
un
MIKU DOBELI
Ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 5.- 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!