Apsveicam!

Apsveicam!
Luīzi Patrīciju Rinkēviču

ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases fizikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!