Apsveicam!

Apsveicam!
Alvīni Dārtu Pabriku
ar iegūto 3.vietu
un
Danu Tomeli
ar iegūto ATZINĪBU
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases matemātikas olimpiādē!
Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!