Apsveicam!

Apsveicam!
Alvīni Dārtu Pabriku
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases meiteņu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē!
Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

Apsveicam!
Emīliju Terēzi Rudzīti
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Glītrakstīšanas konkursā.
Paldies skolotājai Zaigai Kauķei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!