Apsveicam!

A P S V E I C A M !
MIKU DOBELI
ar iegūto 2.vietu
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu
Bioloģijas olimpiādē
Paldies skolotājai Anitai Brūvelei par ieguldīto darbu!

MARKU SILOVU
ar iegūto 3.vietu
Tukuma, Jaunpils un Engures novadu
Krievu valodas olimpiādē
Paldies skolotājai Litai Celitānei par ieguldīto darbu!