APSVEICAM UN LEPOJAMIES AR MŪSU JAUNAJIEM TALANTIEM!

 

Līvu  Laumani

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu!

 

Lindu Bramani

ar iegūto Pateicību

15.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

“Mēs – Latvijas nākotnei”

Paldies skolotājai Gundegai Bērziņai par ieguldīto darbu!

 

Jēkabu Balodi

ar iegūto 1.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Latviešu valodas 1.-4.kl. !

Paldies skolotājai Zanei Bukšai par ieguldīto darbu!

 

Emīliju Terēzi Rudzīti

ar iegūto 1.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Latviešu valodas 1.-4.kl. !

Paldies skolotājai Zaigai Kauķei par ieguldīto darbu!

 

Mārtiņu Ķērpi

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Latviešu valodas 1.-4.kl. !

Paldies skolotājai Mārītei Ruksei par ieguldīto darbu!

 

Esteri Lūsi

ar iegūto 2.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Angļu valodas 6.kl. olimpiādē!

Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu!

 

Valdi Emīlu Cīruli

ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Ģeogrāfijas 7.kl. olimpiādē!

Paldies skolotājai Līgai Tomelei par ieguldīto darbu!

 

Kristiānu Zahari

ar iegūto 2.vietu

un

Evelīnu Kauķi

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Angļu valodas 7.-8.kl. olimpiādē!

Paldies skolotājai Irinai Dunajai par ieguldīto darbu!

 

Rendiju Rotu Paipalu

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

mūzikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Benitai Eglei par ieguldīto darbu!

 

Everitu Ābolu un Luīzi Elīnu Skudru

ar iegūto II.pakāpi

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Skatuves runas konkursā!

 

Ivaru Arni Rozenbergu

ar iegūto 3.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

matemātikas olimpiādē!

Esteri Lūsi

ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

matemātikas olimpiādē!

Paldies skolotājai Lolitai Jansonei par ieguldīto darbu!

 

Markusu Neimani

ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

ķīmijas olimpiādē!

Paldies skolotājam Jurim Jefremovam par ieguldīto darbu!

 

Luīzi Elīnu Skudru

ar iegūto 1.vietu

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Anci Adieni

ar iegūto Atzinību

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu

Vēstures olimpiādē ,

Latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

Paldies skolotājām –  Ilzei Tomelei un Alitai Auzānei par ieguldīto darbu!