Deju kolektīvu salidojums “Trakā kaza” Engurē

    

26.01.2018. nu jau tradicionāli 14. reizi Engurē notika skolēnu deju kolektīvu salidojums “Trakā kaza”. Šogad līdzās vēl 12 deju kolektīviem tajā piedalījās arī Lapmežciema pamatskolas 5. – 9. klašu deju kolektīvs, vadītāja – Rita Koroļova.
Rīts iesākās Engures vidusskolas sporta zālē, kur komandās bija jāveic dažādi interesanti sporta vingrinājumi un stafetes. Pēcpusdienā Engures kultūras namā notika koncerts, kurā mūsu skolas deju kolektīvs izdejoja – “Es čigāna meita biju” un “Sidrabiņa lietiņš lija”.
Tika iegūta 1. pakāpe Tukuma, Engures un Jaunpils tautu deju kolektīvu kopkoncertā “Trakā kaza” – paldies vadītājai Ritai Koroļovai par dejotāju sagatavošanu, un paldies Engures vidusskolai par jauko uzņemšanu un dejisko pasākumu!

     

Teksts: Grieta Kambala

Foto: Rita Koroļova