Apsveicam!

Apsveicam!
Danu Tomeli ar iegūto 3.vietu Tukuma, Engures un Jaunpils novadu
Novada posma 9.klases bioloģijas olimpiādē!